השתלמויות בתחום בניית ציפורניים

5/12 יום ד' 10:00-14:00 השתלמות קישוטי פיקאסו 
11/12 יום ג'  10:30-13:00 השתלמות לק ג'ל PSM
11/12 יום ג' 17:00-20:00 שיפור בנייה בג'ל 
18/12יום ג' 10:00-17:00 קורס איירבראש כולל ערכת איירבראש 
19/12 יום ד' 10:00-13:00  פוליג'ל השתלמות בנייה בג'ל  

23/12 יום א' 10:00-13:00 השתלמות בנייה באקריל 
24/12 יום ד' 17:00-20:00 השתלמות בנייה בג'ל 
24/12 יום ב' 17:00-20:00 השתלמות לק ד'ל לילה מילאנו 
26/12 – יום ד' 10:00-13:00 השתלמות בודיגארד